هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی
هیئت فوتبال استان

تماس با هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی

آدرس : ارومیه خیابان کاشانی استادیوم تختی ساختمان هیات فوتبال استان

شماره تماس روابط عمومی : ۰۹۰۲۸۵۴۹۸۰۷ ( حسین عیسی زاده مسئول روابط عمومی)

شماره تماس هیات استان : ۳۲۲۵۴۰۸۴ (کد ۰۴۴)

فکس هیات استان : ۳۲۲۲۰۱۲۵ (کد ۰۴۴)

ایمیل : agh.heiatfootball@gmail.com

 

کانال هیات استان آذربایجان غربی : @Football_agh

کانال کمیته داوران استان : @Davaran_agh

کانال کمیته مربیان استان : @Morabian_agh

کانال کمیته جوانان استان : @javanan_agh

کانال کمیته روابط عمومی : @Pr_agh